Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

    До складу факультету входять три навчальні підрозділи:

  • Кафедра прикладної математики
  • Кафедра cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
  • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
"ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"
 

    Зміст підготовки фахівців за спеціальністю “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА” полягає в розробленні інформаційних технологій та інформаційних систем, математичному та комп’ютерному моделюванні складних технічних систем, процесів та явищ, розробленні математичного та програмного забезпечення систем обробки інформації, розробленні систем штучного інтелекту, data mining та soft computing.

   Кафедру очолює Чертов Олег Романович.

 

ЧЕРТОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Чертов Олег Романович –

завідувач кафедри прикладної математики

   Чертов О.Р. був студентом, аспірантом, асистентом, доцентом і професором кафедри прикладної математики. У грудні 2014 р. був затверджений завідувачем цієї кафедри.
   У 1991 р. захистив кандидатську, а в 2014 р. – докторську дисертацію.
   Чертов О.Р. запропонував і розвинув теорію забезпечення групової анонімності для наборів даних статистичного, соціологічного і т.п. роду. У рамках керованої ним наукової школи успішно виконуються фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи в таких областях як Privacy-Preserving Data Publishing, Data Mining, Soft Computing, Template Matching.
   Чертов О.Р. є автором підручника «Математичний аналіз (для програмістів)», 5 колективних монографій і більше 100 наукових та методичних праць.

   Чертов О.Р. успішно поєднує педагогічну та наукову діяльність з активною участю в реалізації великих ІТ-проектів:

  • 2002-2004 рр.: керував розробкою автоматизованої системи «Перепис-2001», призначеної для обробки даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. (більше 68 мільйонів паперових переписних бланків, 7000 типів розрізів вихідних таблиць, 400 типів первинних контролів і більше 200 тисяч правил перевірки вихідних таблиць);
  • 2005 р.: брав участь у сертифікації з ISO 9001:2000 та CMMi (рівень 4) департаменту «КМ Софт» корпорації «Квазар-Мікро»;
  • 2006-2007 рр.: керував критично важливим великомасштабним проектом впровадження припейдної білінгової системи в МТС-Україна (UMC);
  • 2009-2013 рр.: the World Bank project, Consultant on supervision of development and implementation of the Integrated Statistical Data Processing System for State Statistics Service of Ukraine;
  • 2012 р.: United Nations Population Fund, National consultant on preparing technical documentation for projects on development and implementation of information systems for population and agricultural censuses data processing;
  • 2013 р.: United Nations Population Fund, National consultant on population census microdata systems development.

 

 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
“КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

    Зміст підготовки фахівців за спеціальністю КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: створення апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробка і застосування комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, локальних та розподілених комп’ютерних систем, систем штучного інтелекту.

    Кафедру очолює Романкевич Віталій Олексійович.

 


Романкевич Віталій Олексійович –

завідувач кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

    Романкевич В.О. - завідувач кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (СПіСКС), професор, доктор технічних наук.

    В 1990 році Романкевич В.О. закінчив середню школу із золотою медаллю, після чого відразу вступив на перший курс на кафедру обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки, де провчився один рік. У вересні 1991-го був переведений на новоутворену кафедру спеціалізованих обчислювальних засобів, яка згодом була перейменована на кафедру СПіСКС.
    У 1996 році завершив курс навчання з червоним дипломом, з того ж року аспірант НТУУ «КПІ».
   У 2001 році захистив кандидатську дисертацію, у 2018 – докторську дисертацію.
   З 2001 року асистент, а потім послідовно старший викладач, доцент і професор кафедри. З 2020 року – завідувач кафедри, на якій зараз працюють 30 викладачів, з яких 6 докторів та 16 кандидатів наук.

   Наукові інтереси Романкевича В.О. полягають у галузі проблем забезпечення гарантоздатності відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) управління складними та небезпечними об’єктами, у тому числі: моделювання поведінки таких систем у потоку відмов, побудова спеціалізованих обчислювальних систем, приладів (зокрема керованих генераторів псевдовипадкових чисел) та відповідного програмного забезпечення для розрахунку показників надійності ВБС, організація процесу взаємного тестування процесорів та визначення їх стану.

    Романкевич В.О. є автором понад 150 наукових публікацій, у тому числі таких, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web Of Science.

    Під керівництвом Романкевича В.О. захищено три кандидатські дисертації, у тому числі іноземним громадянином, готується до захисту дисертація доктора філософії.

    Віталій Олексійович є членом редколегії трьох вітчизняних періодичних науково-технічних видань категорії А та Б. Є експертом НАЗЯВО зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

 

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю
“ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ”

    Зміст підготовки фахівців за спеціальністю ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ : розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, операційних систем, технічних та корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних та експертних систем, програмних продуктів для бізнесу, web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних систем діагностики та сертифікації, програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

    Кафедру очолює Сулема Євгенія Станіславівна.

 

ДИЧКА ІВАН АНДРІЙОВИЧ
Сулема Євгенія Станіславівна –

завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем.

    Сулема Є.С. - завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, доктор технічних наук, доцент.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 18, зареєстрованих: 0, гостей: 18. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського