Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

    До складу факультету входять три навчальні підрозділи:

  • Кафедра прикладної математики,
  • Кафедра cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
  • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
здійснює підготовку фахівців за напрямом
"ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"
 

    Зміст підготовки фахівців за напрямом “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА” полягає в розробленні інформаційних технологій та інформаційних систем, математичному та комп’ютерному моделюванні складних технічних систем, процесів та явищ, розробленні математичного та програмного забезпечення систем обробки інформації, розробленні систем штучного інтелекту, data mining та soft computing.

   Кафедру очолює Чертов Олег Романович.

 

ЧЕРТОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Чертов Олег Романович –

завідувач кафедри прикладної математики

   Чертов О.Р. був студентом, аспірантом, асистентом, доцентом і професором кафедри прикладної математики. У грудні 2014 р. був затверджений завідувачем цієї кафедри.
   У 1991 р. захистив кандидатську, а в 2014 р. – докторську дисертацію.
   Чертов О.Р. запропонував і розвинув теорію забезпечення групової анонімності для наборів даних статистичного, соціологічного і т.п. роду. У рамках керованої ним наукової школи успішно виконуються фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи в таких областях як Privacy-Preserving Data Publishing, Data Mining, Soft Computing, Template Matching.
   Чертов О.Р. є автором підручника «Математичний аналіз (для програмістів)», 5 колективних монографій і більше 100 наукових та методичних праць.

   Чертов О.Р. успішно поєднує педагогічну та наукову діяльність з активною участю в реалізації великих ІТ-проектів:

  • 2002-2004 рр.: керував розробкою автоматизованої системи «Перепис-2001», призначеної для обробки даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. (більше 68 мільйонів паперових переписних бланків, 7000 типів розрізів вихідних таблиць, 400 типів первинних контролів і більше 200 тисяч правил перевірки вихідних таблиць);
  • 2005 р.: приймав участь у сертифікації з ISO 9001:2000 та CMMi (рівень 4) департаменту «КМ Софт» корпорації «Квазар-Мікро»;
  • 2006-2007 рр.: керував критично важливим великомасштабним проектом впровадження припейдної білінгової системи в МТС-Україна (UMC);
  • 2009-2013 рр.: the World Bank project, Consultant on supervision of development and implementation of the Integrated Statistical Data Processing System for State Statistics Service of Ukraine;
  • 2012 р.: United Nations Population Fund, National consultant on preparing technical documentation for projects on development and implementation of information systems for population and agricultural censuses data processing;
  • 2013 р.: United Nations Population Fund, National consultant on population census microdata systems development.

 

 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
здійснює підготовку фахівців за напрямом
“КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

    Зміст підготовки фахівців за напрямом КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: створення апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, локальних та розподілених комп’ютерних систем, систем штучного інтелекту.

    Кафедру очолює Тарасенко Володимир Петрович.

 

ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Тарасенко Володимир Петрович –

завідувач кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

    Тарасенко В.П. - завідувач кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії інженерних наук України, голова Секції “Україна” Міжнародного науково-технічного товариства ІЕЕЕ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), професор, доктор технічних наук.

    В 1960 р. В.П.Тарасенко закінчив із срібною медаллю середню школу, потім працював на робітничих посадах.
    1963 р. вступив до КПІ, закінчив факультет автоматики і електроприладобудування в 1968 р., після цього працював в Інституті кібернетики АН УРСР.
   З 1969 р. аспірант КПІ.
   У 1971р. захистив кандидатську дисертацію, в 1987 р. - докторську дисертацію.
   З 1972 р. асистент, 1974 р. - доцент, з 1987 р. - професор, з 1990 р. - завідувач кафедри.

   Він є одним із фундаторів факультету прикладної математики НТУУ ”КПІ” та протягом 4 років його перший віце-декан. Організатор та беззмінний керівник першої у вищій школі України кафедри cистемного програмування і спеціалізованих комп`ютерних систем. Зараз на кафедрі працюють 26 викладачів, з них 5 докторів наук та 16 кандидатів наук.

    Наукова діяльність В.П.Тарасенка спрямована на розвиток теорії та методів структурної організації та розробки високоефективних функціонально-орієнтованих комп`ютерних систем з оптимізованими параметрами. Створив наукову школу з цього напрямку, в межах якої захищено 2 докторських та 19 кандидатських дисертацій, в тому числі громадянами Болгарії, Німеччини, Алжиру, Сирії, Перу, Киргизстану.

    Науковий доробок В.П.Тарасенка складають понад 420 наукових праць, з них 213 авторських свідоцтв на винаходи, 12 монографій, довідників, підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів у видавництвах “Вища школа”, “Техніка” та інших (загальним обсягом понад 180 друкованих аркушів), понад 190 статей у наукових періодичних виданнях СРСР, України та в закордонних виданнях.

    З 2005 р. В.П.Тарасенко є головою науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з освітнього напрямку “Комп`ютерна інженерія”. Член експертних рад Вищої Атестаційної Комісії та Державної Акредитаційної Комісії України, заступник голови Спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

    Член редколегій 9 періодичних науково-технічних видань в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі. Науково-педагогічна діяльність В.П.Тарасенка відзначена почесними знаками “Винахідник СРСР”(1982), “Відмінник освіти України”(1998), почесним званням “Почесний доктор Ужгородського національного університету”(2005). Лауреат Першої премії НТУУ”КПІ” 1977 р. Старший член (Senior Member) IEEE. Його діяльність в ІЕЕЕ в 2000 році відзначена спеціальною медаллю цієї міжнародної організації. Номінант відомого міжнародного наукового огляду Who is Who in the World? В 1998 , 2004, 2005 р.р.

 

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
здійснює підготовку фахівців за напрямом
“ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ”

    Зміст підготовки фахівців за напрямом ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ : розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, операційних систем, технічних та корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних та експертних систем, програмних продуктів для бізнесу, web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних систем діагностики та сертифікації, програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

    Кафедру очолює Дичка Іван Андрійович.

 

ДИЧКА ІВАН АНДРІЙОВИЧ
Дичка Іван Андрійович –

завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем.

    Дичка І.А. - завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, професор, доктор технічних наук.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 25, зареєстрованих: 0, гостей: 25. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського