Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФПМ


Кафедра прикладної математики

Наука про дані та математичне моделювання – д.т.н., проф., Чертов О.Р.
Об’єкт дослідження – наука про дані – групова анонімність демографічних даних, зокрема, в мікрофайлах; пошук прихованих закономірностей в (неповних) даних різної природи; математичне моделювання - розрахунки гнучких (геометрично нелінійних) механічних систем; аналіз статичної та динамічної поведінки пластин і оболонок з використанням експоненціальних функцій в методі зважених нев’язок.

Data Science and Mathematical Modeling – Doctor of Technical Sciences, Professor, Chertov O.R.
The object of research – data science – group anonymity of demographic data, in particular, in microfiles; search for hidden patterns in (incomplete) data of various nature; mathematical modeling – calculations of flexible (geometrically nonlinear) mechanical systems; analysis of static and dynamic behavior of plates and shells using exponential functions in the method of weighted nonconvexity.


Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Спеціалізовані комп’ютерні системи: розробка, моделювання, надійність та безпека – д.т.н., проф. Романкевич В.О.
Об’єкт дослідження – багатопроцесорні системи управління складними об’єктами; проблеми гарантоздатності, зокрема надійність, безпека та тестування.

Specialized Computer Systems: Development, Modeling, Reliability and Security – Doctor of Technical Sciences, Professor Romankevych V.O.
The object of research – multiprocessor control systems of complex objects; problems of guarantee capacity, in particular reliability, security and testing.


Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Методи та програмні засоби обробки даних для технологій мультимедіа, цифрових двійників та автоматичної ідентифікації об’єктів – д.т.н., доцент Сулема Є.С.
Об’єкт дослідження – процеси формування, подання та оброблення мультимодальних даних у програмних системах на основі технологій мультимедіа, цифрових двійників та автоматичної ідентифікації об’єктів.

Methods and Software for Data Processing for Multimedia Technologies, Digital Twins and Automatic Identification of Objects – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor Sulema Ye.S.
The object of research – processes of formation, presentation and processing of multimodal data in software systems based on multimedia technologies, digital twins and automatic identification of objects.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 12, зареєстрованих: 0, гостей: 12. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського