Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Деканат
Інформаційний пакет факультету
    Інформаційний пакет характеризує начальний процес на факультеті, зокрема він включає навчальні плани, структурно-логічні схеми та описи кредитних модулів (дисциплін)...
Детальніше...  

Атестації
    Атестація є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення відповідальності та ефективності виконання графіка навчального процесу студентами...
Детальніше...  

Розклад занять
    Розклад занять на поточний семестр з можливістю пошуку по різних категоріях...
Детальніше...  

Розклад консультацій
    Розклад консультацій викладачів на поточний семестр...
Детальніше...  

Розклад іспитів
    Розклад іспитів на поточну сесію...
Детальніше...  

Викладачі
    Перелік викладачів, що викладають на факультеті...
Детальніше...  

Навчальні дисципліни
    Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на факультеті...
Детальніше...  

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма: "Наука про дані та математичне моделювання"


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Українська мова за професійним спрямуванням 2 Історія науки і техніки 2
Практичний курс іноземної мови. Частина 1 1.5 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 1.5
Математичний аналіз. Частина 1 6.5 Математичний аналіз. Частина 2 6
Алгебра і геометрія. Частина 1 4 Алгебра і геометрія. Частина 2 4
Дискретна математика. Частина 1 4 Дискретна математика. Частина 2 4
Програмування. Частина 1 4 Програмування. Частина 2 5
Архітектура обчислювальних систем 3 Алгоритми і структури даних 3
Основи здорового способу життя 1.5 Основи здорового способу життя 1.5
Програмування мовою Python 3.5 Прикладна механіка 3
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови. Частина 2 1.5 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 1.5
Математичний аналіз. Частина 3 4.5 Теорія функцій комплексної змінної 6
Математична логіка та теорія алгоритмів 4.5 Філософські основи наукового пізнання 2
Теорія ймовірностей 5 Математична статистика 5.5
Основи класичної фізики 5 Диференціальні рівняння. Частина 1 5
Алгоритмічні основи обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки 3 Вибіркова дисципліна фахова 4
Вибіркова дисципліна фахова 4 Вибіркова дисципліна фахова 4
Вибіркова дисципліна загальноуніверситетська 2 Вибіркова дисципліна загальноуніверситетська 2
Всього 29,5 Всього 30

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 1.5 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 1.5
Чисельні методи 5 БЖД та цивільний захист 2
Диференціальні рівняння. Частина 2 4 Інформаційна безпека 2
Функціональний аналіз 4 Методи оптимізації 5
Вступ до баз даних та інформаційних систем 3.5 Бази даних 4
Вибіркова дисципліна фахова 4 Аналіз даних 4.5
Вибіркова дисципліна фахова 4 Основи машинного навчання 3.5
Вибіркова дисципліна фахова 4 Вибіркова дисципліна фахова 4
    Вибіркова дисципліна фахова 4
Всього 30 Всього 30,5

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи економіки 2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 1.5
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 1.5 Алгоритми і системи комп’ютерної математики. Частина 2. Програмні засоби 8.5
Математичне моделювання 6.5 Вибіркова дисципліна фахова 4
Алгоритми і системи комп’ютерної математики. Частина 1. Математичні алгоритми 4 Вибіркова дисципліна фахова 4
Вибіркова дисципліна фахова 4 Переддипломна практика 6
Вибіркова дисципліна фахова 4 Дипломне проектування 6
Вибіркова дисципліна фахова 4    
Вибіркова дисципліна фахова 4    
Всього 30 Всього 30

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Прикладна математика

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Прикладна математика

Освітня програма: "Наука про дані та математичне моделювання"


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"

 


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 1.5 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 1.5
Моделювання складних систем 7 Сталий інноваційний розвиток 2
Інтелектуальний аналіз даних 5 Розробка стартап проектів 3
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень 2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Чисельні методи математичної фізики 7 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Машинне навчання 4 Вибіркова дисципліна фахова 5
Методи теорії надійності та ризику 3 Вибіркова дисципліна фахова 5
    Вибіркова дисципліна фахова 5
    Вибіркова дисципліна фахова 4
    Вибіркова дисципліна фахова 4
Всього 29,5 Всього 34,5

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Практика 14
Виконання магістерської дисертації 12
Всього 29.5Спеціальність
Прикладна математика


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1 1.5 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1 1.5
Моделювання складних систем 7 Сталий інноваційний розвиток 2
Інтелектуальний аналіз даних 5 Розробка стартап проектів 3
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень 2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Чисельні методи математичної фізики 7 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Машинне навчання 4 Вибіркова дисципліна фахова 5
Методи теорії надійності та ризику 3 Вибіркова дисципліна фахова 5
    Вибіркова дисципліна фахова 5
    Вибіркова дисципліна фахова 4
    Вибіркова дисципліна фахова 4
Всього 29,5 Всього 34,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 1.5 Науково-дослідна практика 9
Педагогічна майстерність 2 Виконання магістерської дисертації 17
Прикладне моделювання 3.5    
Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних 4    
Науковий семінар 3    
Управління проектами 3.5    
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 3.5    
Вибіркова дисципліна фахова 4    
Вибіркова дисципліна фахова 5    
Всього 30 Всього 30

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма: "Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи"


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Культура науково-технічного мовлення фахівця 2 Історія науки і техніки 2
Основи здорового способу життя 1.5 Основи здорового способу життя 1.5
Практичний курс іноземної мови. Частина 1 1.5 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 1.5
Вища математика. Частина 1. Диференційні обчислення 4 Вища математика. Частина 2. Інтегральні обчислення 3.5
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5 Фізика. Частина 1. Механіка. Електромагнетизм 6
Програмування. Частина 1. Основи програмування 7 Дискретна математика. Частина 2. Теорія графів 3.5
Дискретна математика. Частина 1. Множини та відносини 3 Комп’ютерна логіка. Частина 1. Теорія інформації та кодування 3
Структури даних та алгоритми. Частина 1. Основи алгоритмізації 6 Програмування. Частина 2. Програмування мовою С 4
    Структури даних та алгоритми 2. Складні структури. 4
    Структури даних та алгоритми. Курсова робота 1
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови. Частина 2 1.5 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 1.5
Вища математика. Частина 3. Диференційне числення і теорія функцій комплексної змінної 3 Вища математика. Частина 4. Ряди і перетворення Фурьє та операційне числення 3
Фізика. Частина 2. Коливання та хвилі. Квантова механіка 3 Вступ до філософії 2
Теорія електричних кіл та сигналів 4 Комп’ютерна логіка 3. Прикладна теорія цифрових автоматів. 4
Теорія ймовірностей та математична статистика 4 Системне програмування. Частина 2. Основи системного програмування 4.5
Комп’ютерна логіка. Частина 2. Комп’ютерна арифметика 3 Комп’ютерна електроніка. Частина 1. Основи комп’ютерної електроніки 5
Системне програмування. Частина 1. Мова асемблера 3 Системне програмування. Курсова робота 1
Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 1. Інженерна графіка 2 Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 2. Проектування складних об’єктів 4
Комп’ютерна логіка. Курсова робота 1 Паралельне програмування 3
Освітній компонент 2 ЗУ-Каталог 2 Освітній компонент 1 ЗУ-Каталог 2
Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Синтаксис мов програмування С/C++ 3.5    
Всього 30 Всього 30

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 1 1.5 Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 1 1.5
Алгоритми та методи обчислень 4.5 Правознавсто 2
Комп’ютерна електроніка. Частина 2. Функціональні вузли в комп’ютерних засобах 3 Комп’ютерна схемотехніка. Частина 2. Схемотехнічні основи проектування пам’яті обчислювальних систем з мікропрограмним керуванням 3
Комп’ютерна електроніка. Курсова робота 1 Комп’ютерна схемотехніка. Курсовий проект 1.5
Комп’ютерна схемотехніка. Частина 1. Схемотехнічні основи обчислювальних систем з мікропрограмним керуванням 3 БЖД та цивільний захист 2
Стратегія охорони навколишнього середовища 2 Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 4
Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 2. Комп’ютерна графіка 3 Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 4
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 4 Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 4
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 4 Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 4
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 4 Освітній компонент 8 Ф-Каталогу 4
Всього 30 Всього 30

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 2 1.5 Практичний курс іноземної мови професійного спілкування. Частина 2 1.5
Економіка організації та планування виробництва 4 Комп’ютерні мережі. Частина 2. Інтернет-протоколи 5
Комп’ютерні мережі. Частина 1. Основні принципи побудови комп’ютерних мереж 4 Автоматизоване проектування комп’ютерних систем. Частина 2. Етапи автоматизованого проектування 3.5
Комп’ютерні мережі. Курсовий проект 1.5 Переддипломна практика 6
Автоматизоване проектування комп’ютерних систем. Частина 1. Забезпечення автоматизованого проектування 3 Дипломне проектування 6
Освітній компонент 9 Ф-Каталогу 4 Освітній компонент 13 Ф-Каталогу 4
Освітній компонент 10 Ф-Каталогу 4 Освітній компонент 14 Ф-Каталогу 4
Освітній компонент 11 Ф-Каталогу 4    
Освітній компонент 12 Ф-Каталогу 4    
Всього 30 Всього 30

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Комп’ютерні системи та мережі

Освітня програма: "Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи"


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"

 


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 2 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Системи штучного інтелекта 4 Сталий інноваційний розвиток 2
Хмарні обчислення 4 Інноваційний менеджмент 3
Високопродуктивні комп’ютерні системи 3.5 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації 1
Високопродуктивні комп’ютерні системи. Курсовий проект 1.5 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 4 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 5
Цифрова обробка сигналів та зображень 3 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 4
Системи реального часу 3 Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 4
НДД в КІ 3 Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 5
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень 2 Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 5
Всього 30 Всього 34

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Практика 14
Виконання магістерської дисертації 12
Всього 26Спеціальність
Комп’ютерні системи та мережі


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 1.5 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Системи штучного інтелекта 4 Сталий інноваційний розвиток 2
Хмарні обчислення 4 Інноваційний менеджмент 3
Високопродуктивні комп’ютерні системи 3 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 1.5
Високопродуктивні комп’ютерні системи. Курсовий проект 1.5 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 4 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 4
Цифрова обробка сигналів та зображень 3 Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 4
Системи реального часу 3 Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 5
Вимірювання в КС 3.5 Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 5
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень 3.5    
Всього 31,5 Всього 32,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 1.5 Науково-дослідна практика 10
Педагогіка вищої школи 2 Виконання магістерської дисертації 16
Інформаційна стійкість комп"ютерних технологій та мереж 6    
Аналіз та проектування сучасних інформаційних систем 6    
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 7    
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 4    
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 4    
Всього 30,5 Всього 26

Нагору

Нагору

Спеціальність
Системне програмування


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 4 Охорона праці у галузі 1
Комп’ютерні системи штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3,5
Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії 2 Високопродуктивні комп’ютерні системи 4
Технологія проектування програмних систем 4 Теорія управління в технічних системах 4
Напрямки досліджень і розвитку системного програмування 3 Вимірювання в комп’ютерних системах 4
Системи підтримки прийняття рішень 4 Програмування комп’ютерних мереж 3
    Технологія проектування спеціалізованих операційних систем 4
    Програмування інтерфейсів користувача 4
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 12
Дипломне проектування 21
Всього 33

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем"


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Україномовні Н/Д 2 Історичні Н/Д 2
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 Н/Д з лінійної алгебри та аналітичної геометрії 3,5
Математичний аналіз 1 4,5 Математичний аналіз 2 5,5
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Комп’ютерна дискретна математика 1. Дискретна математика 4 Комп’ютерна дискретна математика 2. Дискретні структури 3
Алгоритми та структури даних 1 6 Алгоритми та структури даних 2 5
Основи програмування 1 5 Основи програмування 2 7
Групова динаміка та комунікації 1 2 Групова динаміка та комунікації 2
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Фізика (вибрані розділи) 4 Філософські Н/Д 2
Теорія ймовірностей та математична статистика 1. Теорія ймовірностей 3,5 Психологічі Н/Д 2
Об’єктно-орієнтоване програмування 1 3,5 Теорія ймовірностей та математична статистика 2. Математична статистика 3,5
Комп’ютерна логіка 1 3,5 Об’єктно-орієнтоване програмування 2 3,5
Н/Д з математичного аналізу 1 4 Операційні системи 1 3
Основи веб-програмування 5 Комп’ютерна логіка 2 5,5
Екологічні Н/Д 2 Компоненти програмної інженерії 1. Методи, моделі та процеси програмної інженерії 3
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Н/Д з математичного аналізу 2 4
    Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Всього 28 Всього 29,5

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 БЖД та цивільний захист 2
Архітектура комп’ютера 6 Правові основи інформаційної безпеки 2
Бази даних 1. Реляційні БД 3 Іноземна мова професійного спрямування 1
Компоненти програмної інженерії 2. Збір вимог, аналіз та моделювання ПЗ 7 Бази даних 2. БД на основі XML 6
Технологія розроблення програмного забезпечення 1. Java SE 7,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 2. Java EE 3,5
Чисельні методи 1. Розв’язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь 3 Математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки 3
    Чисельні методи 2. Розв’язання задач математичного аналізу 5
    Системе програмування 4
    Компоненти програмної інженерії 4. Системна архітектура, проектування та розроблення ПЗ 3,5
Всього 28 Всього 30

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Економіка ІТ-індустрії 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 4. Професійна практика програмної інженерії 5
Компоненти програмної інженерії 4. Якість програмного забезпечення та тестування 4 Безпека програм та даних 6
Організація комп’ютерних мереж 6 Переддипломна практика 5
Технологія розроблення програмного забезпечення 3. Крос-платформне програмування 4,5 Дипломне проектування 5
Мультимедійні технології 6    
Всього 25 Всього 25

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем"


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"

 


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 2
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 14
Виконання магістерської дисертації 16
Всього 30Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5 Науково-дослідна практика 9
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 1,5 Підготовка магістерської дисертації 21
Інженерна педагогіка 2    
Проектування та розроблення мережевого програмного забезпечення 7    
Сучасні операційні системи 4    
Програмні засоби захисту інформації 5    
Математичне програмування 5    
Всього 30 Всього 30

Нагору

 
 
Зараз на сайті користувачів: 22, зареєстрованих: 0, гостей: 22. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського