Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
 Новини факультету | 2011-12-07 15:05:12.0

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем: історія, сьогодення та майбутнє

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем порівняно молода – трохи більше 20 років пройшло з моменту її заснування, але кафедра  вже має багато здобутків. Кожного року попит на випускників кафедри СКС невпинно зростає, більшість з них працює в провідних ІТ-компаніях світу. Про історію створення кафедри, розвиток комп’ютерної інженерії та плани на майбутнє розповідає завідувач кафедри СКС д.т.н., професор Тарасенко Володимир Петрович у розмові з нашим кореспондентом:
-          Володимире Петровичу, коли і чому була створена кафедра СКС?
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем офіційно утворена 25 червня 1990 року відповідно до наказу ректора НТУУ «КПІ» одночасно зі створенням факультету прикладної математики та в його складі. Необхідність організації кафедри була зумовлена, по-перше, кількісно зростаючими потребами суспільства в фахівцях, які утворювали б кадрове забезпечення інформаційних технологій різного призначення, що на той час почали бурхливо розвиватися; по-друге, значною диференціацією обчислювальної техніки як наукоємної галузі народного господарства; по-третє, суспільним усвідомленням того, що кадрове забезпечення для інформатики, що вже стала галуззю не тільки науки, але і економіки, не може обмежуватися одною-двома спеціальностями, а потрібен більш широкий їх спектр.
-          Що, на Вашу думку, є найважливішим у роботі кафедри?
Найважливішим є, мабуть, прагнення колективу кафедри змістом і якістю своєї роботи відповідати вимогам часу, пошук конкретних методів і засобів реалізації такого прагнення, забезпечення корисності своєї роботи для держави, адже основним призначенням кафедри є підготовка науково-педагогічного та інженерного кадрового забезпечення важливого напряму інформатики.
-          Які напрями у роботі кафедри, на Вашу думку, найпродуктивніші?
Продуктивність кафедри в навчальних справах значною мірою визначається якістю студентського контингенту, який набирається на перший курс. Повинен сказати, що з впровадженням в середній школі ЗНО якість контингенту знизилась. Більше, ніж раніше, в наборі на перший курс стало «випадкових» студентів. Крім того, продуктивність роботи кафедри обумовлена державним замовленням, планом набору студентів на перший курс. Кожного року наша спеціальність на ФПМ може приймати близько 90 студентів, але в цьому році першокурсників було лише 51.
Щодо наукової продуктивності, то на жаль, в останні роки її рівень нижчий, ніж був у 80-90-х роках ХХ сторіччя, адже впав попит на наукоємну продукцію. Престиж наукової роботи став нижчим через зменшення притоку молоді до науково-творчих колективів. Молодь більше тягнеться до бізнесу (навіть в не найкращих його формах), ніж до наукової роботи.
-          Яким Ви бачите розвиток комп’ютерної інженерії?
Комп’ютерна інженерія – це такий напрям науково-навчальної роботи, який займається
проблемами створення технічного і програмного інструментального забезпечення для різних інформаційних технологій. 
Інформатизація, як світове явище, найближчі 20-30 років буде тільки прогресувати. Тому в частині апаратних засобів розвиток комп’ютерної інженерії буде спрямований на їх створення на базі нових досягнень електроніки.
В частині системного програмного забезпечення – це створення інтелектуалізованих комп’ютерних аналітичних систем, дослідження та розвиток семантичної складової інформатики. До 90-х років ХХ сторіччя комп’ютерна інженерія не займалася змістовою стороною оброблюваної інформації. Той семантично-орієнтований інструментарій, який є на даний момент (наприклад, пошукові системи типу Google, Yandex тощо) – є досить «грубим» з позицій вимог, що їх висуває проблематика інформаційних технологій. Найближчими роками будуть швидко розвиватися апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних мереж і відповідні інформаційно-телекомунікаційні технології.
Це лише декілька прикладів напрямів, по яких буде розвиватися комп’ютерна інженерія в наступні роки.
-          Які перспективи розвитку комп’ютерних систем та мереж?
Дати більш-менш повну відповідь на це питання в повному обсязі неможливо, тому наведу тільки приклади.
Розвиток комп’ютерних систем та  мереж передбачає розв’язання багатьох задач, які не піддаються розв’язку на звичайних комп’ютерах. На прикладі Фукусіми-2 та Чорнобильської катастрофи ми можемо впевнитися в тому, що комп’ютерні системи мають бути супернадійними, такими, щоб попереджувати катаклізми та аварії. Ця галузь називається «Створення комп’ютерних засобів для інформаційних технологій критичного застосування».
Іншим перспективним напрямком є подальша інтелектуалізація різних сфер діяльності людини за рахунок застосування комп’ютерних систем. На даний час вже є досить помітний доробок фахівців у сфері медицини, діагностики.
-          Якщо не секрет, який напрямок у галузі комп’ютерної інженерії зараз Вас цікавить найбільше?
Зараз мене цікавить напрямок створення комп’ютерних апаратних засобів на базі програмованих інтегральних логічних схем (ПЛІС). В умовах України це єдиний напрям створення апаратних засобів з наперед заданими можливостями, що дозволяє бути незалежними від того, що виготовлено в США, Японії тощо.
Також мене цікавить тематика, пов’язана з оптимізованими інтелектуалізованими операційними системами. Ті операційні системи і середовища, які ми зараз маємо (Windows, Linux тощо) є розповсюдженими системами широкого призначення, хоча в повсякденному житті не всі їх можливості використовуються, займаючи при цьому значний обсяг пам’яті.
-          Як Ви прийшли в галузь комп’ютерної інженерії?
Комп’ютерна інженерія була на початку свого розвитку тоді, коли я вступив в КПІ (1963 рік). В ті часи не було понять комп’ютерної інженерії, інформатики та персональних комп’ютерів і багато чого іншого. Спеціальність спочатку називалась «Счетные машины», а у 1965 році була перейменована в  «Обчислювальну техніку».
Після закінчення КПІ я близько двох років працював в Інституті кібернетики, згодом навчався в аспірантурі КПІ. Достроково у 1971 році захистив кандидатську дисертацію. Темою були деякі питання теорії і застосування многозначних перемикальних функцій.
Цілих 15 років я йшов до докторської дисертації, адже в ті часи технічна галузь знань потребувала солідного впровадження своїх доробок. Темою докторської дисертації була «Теорія нетрадиційних високоефективних операційних пристроїв».
Впровадження вдалося зробити досить ефективне – в апаратурі для перевірки стану каналів зв’язку різної фізичної природи. Під час підготовки «Олімпіади-80» для прийому зарубіжних гостей і для забезпечення їх безпеки, потрібно було паспортизувати канали зв’язку, які зв’язували столицю з містами (в яких були аеропорти та морські порти), де проводились спортивні змагання.
Для цього  було розроблено і впроваджено близько 80 комп’ютерних систем спеціального  призначення.
За роки своєї роботи я підготував 2 доктори, 21 кандидата наук, близько 450 публікацій та 215 авторських свідоцтв СРСР і патентів України. У 2004 році отримав почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України, а в 2008 році – лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.
-          Яким Ви бачите майбутнє кафедри?
Майбутнє кафедри СКС обумовлюється планами перспективного розвитку університету. Колись ректор М.З. Згуровський запропонував зробити НТУУ «КПІ» аналогом Масачусетського технологічного інституту в США. Певною мірою ми на шляху до здійснення цієї мети.
Свого часу НТУУ «КПІ» породив багато сучасних університетів та інститутів Києва та України, що пов’язані з технікою, але наш університет і для них все ще залишається постачальником ідей, теорій, методів.
Кафедра СКС повинна крокувати в ногу зі світовою інформатикою, бо людство відчуває потребу в інформатизації.
 
 Новини ( 136 ... 150 )
RSS
  Початок - Назад - Вперед - Кінець
 
Зараз на сайті користувачів: 32, зареєстрованих: 0, гостей: 32. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського