Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Про факультет
Історична довідка
    Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1)...
Детальніше...  

Спеціальності та спеціалізації на ФПМ
    Факультет готує фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою науково-освітньою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального XXI століття...
Детальніше...  

Керівні органи факультету
    Управління факультетом здійснюється на основі Положення про факультет прикладної математики...
Детальніше...  

Адміністрація факультету
    Декан, заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з навчально-методичної роботи...
Детальніше...  

Структура факультету
    До складу факультету входять три навчальні підрозділи...
Детальніше...  

Вчена рада ФПМ
    Голова Вченої ради ДИЧКА Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, науковий керівник кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., професор...
Детальніше...  

Наукова діяльність
    Наукова діяльність, що проводиться на факультеті...
Детальніше...  

Міжнародна діяльність
    Факультет прикладної математики має навчально-наукові зв‘язки з такими університетами Європи...
Детальніше...  

Конференції та семінари
    Конференції та семінари, що проводяться за сприяння факультету...
Детальніше...  

Профспілка співробітників
    Профспілкова організація факультету вирішує такі задачі...
Детальніше...  

Студентське самоврядування
    Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, академічних груп та студентської ради гуртожитку...
Детальніше...  

Матеріально-технічне забезпечення
    Матеріально-технічне забезпечення факультету включає...
Детальніше...  

Наші випускники
    Випускники факультету працюють в державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах України та за її межами...
Детальніше...  

 
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФПМ


Кафедра прикладної математики

    Наукова діяльність кафедри є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, аспірантів та студентів, що проводиться під керівництвом завідувача кафедри, д.т.н. Чертова О.Р., доцента, к.т.н. Маслянка П.П., доцента, к.т.н. Сироти С.В., ст. викл., к.т.н. Сірика С.В.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

1. Data Science (наука про дані = даталогія):

 • Data Mining (інтелектуальний аналіз даних);
 • Privacy-Preserving Data Publishing (оприлюднення даних зі збереженням приватності);
 • Soft Computing (нежорсткі обчислення = нечітка логіка, нейронні мережі, еволюційні обчислення);
 • рекомендаційні системи;
 • недіадні вейвлет-перетворення;
 • методи виявлення шахрайства в системах контекстної реклами.

2. Mathematical and Computer Modelling (математичне і комп’ютерне моделювання):

 • обчислювальні методи для розв’язання рівнянь в частинних похідних;
 • обчислювальна динаміка рідин;
 • методи скінченних елементів;
 • регресійні моделі і теорія ідентифікації.

3. System Engineering (системна інженерія):

 • розвиток теорії інформатизації корпоративних структур як системи науково-технічних та економічних процесів і моделей;
 • розроблення теоретичних засад створення складних територіально-розподілених багаторівневих інформаційних систем.

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

    На кафедрі працюють такі наукові школи :

 • Наукова школа “Функціонально-орієнтовані комп'ютерні засоби та системи з оптимізованими параметрами”. Керівник – проф., докт. техн. наук Тарасенко Володимир Петрович. Період діяльності школи – з 1972р.
 • Наукова школа “Контроль, тестування та відмовостійкість”. Керівник – проф., докт. техн. наук Романкевич Олексій Михайлович. Період діяльності школи – з 1967 р.

 

    Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконанні наукових досліджень:
 • Нетрадиційні форми подання цифрової інформації та засоби її обробки.
 • Методи і засоби оптимізації структур та алгоритмів роботи функціонально-орієнтованих обчислювальних засобів.
 • Апаратно-алгоритмічне забезпечення обчислювальних засобів, що працюють в реальному часі.
 • Комп’ютерно-орієнтовані засоби та алгоритми захисту інформації.
 • Спеціалізовані експертні системи, засоби їх підтримки.
 • Інформаційний менеджмент в комп’ютерних системах та мережах.
 • Вбудовані програмні та апаратні обчислювальні засоби.
 • Табличні, таблично-алгоритмічні та таблично-рекурсивні обчислювальні засоби.
 • Структури та алгоритми спеціалізованих процесорів.
 • Диспетчеризація інформаційних потоків в дистанційному навчанні.
 • Контроль цифрової апаратури з оптимальним використанням апаратурної та часової надлишковості.
 • Псевдовипадкове тестування цифрової апаратури, методи та засоби.
 • Тестопридатне проектування цифрових схем та систем.
 • Керовані генератори псевдовипадкових чисел та послідовностей для різних галузей використання.
 • Відмовостійкі багатопроцесорні системи, моделювання їх поведінки у потоці відмов.

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Основним завданням наукової діяльності кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем є розвиток теорії та технологій розроблення програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем. Наукові дослідження кафедри спрямовані на розроблення методів:

 • автоматизованої ідентифікації та автоматизованої обробки інформації,
 • повнотекстового пошуку інформації у комп’ютерних системах та мережах,
 • контекстно-залежного пошуку мультимедійних даних,
 • паралельного програмування для розподілених мережевих середовищ,
 • захисту мультимедійних даних в комп'ютерних системах та мережах,
 • ущільнення мультимедійних даних.

Наукова робота на кафедрі ПЗКС проводиться під керівництвом проф., д.т.н. ДИЧКИ І.А., доц., к.т.н. СУЛЕМИ Є.С, доц., к.т.н. ЗАБОЛОТНЬОЇ Т.М.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 176, зареєстрованих: 0, гостей: 176. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського