Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
ПРАКТИКА

       Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей, договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені робочими навчальними планами.

  ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
 • Виробнича практика (3 курс):         червень-липень
 • Переддипломна практика (4 курс):  квітень
 • Переддипломна практика (6 курс):  вересень-жовтень
  ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ
 • Кафедра прикладної математики
            Ковальчук-Хімюк Людмила Олександрівна, кімн.75, корп. 14
 • Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
            Плахотний Микола Вікторович, кімн.115, корп. 15
 • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
            Юрчишин Василь Якович, кімн.62, корп. 14
  Звертатися з питань проходження
 • виробничої практики – у квітні,
 • переддипломної практики (бакалаври) – у грудні,

ОСНОВНІ МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Кафедра прикладної математики

1 Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ
2 Інститут кібернетики НАНУ
3 Інститут програмних систем НАНУ
4 Інститут космічних досліджень НАНУ
5 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАНУ
6 Інститут економіки і прогнозування НАНУ
7 Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ
8 Інститут демографії і соціальних проблем НАНУ

Кафедра системного програмування
і спеціалізованих комп’ютерних систем

1 Державна акціонерна холдингова компанія “Артем”
2 ДП “Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці”
3 Київська обласна філія АКБ “Укрсоцбанк”
4 АКБ “Форум”
5 ВАТ “Фінанси та Кредит”

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

1 Інститут кібернетики НАНУ
2 Компанія Luxoft
3 Конструкторське бюро інформаційних систем НТУУ "КПІ"
4 Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку
5 ДП ВО "Київприлад"
6 ТОВ "Київекологпроект"


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

       З питань укладання договорів про співпрацю між ФПМ та підприємством та угод про проходження практики студентами ФПМ на підприємстві звертатись до заступника декана Сулеми Євгенії Станіславівни
       Тел./факс: 204-99-44
       e-mail: sulema@pzks.fpm.kpi.ua


ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

       На початку практики студент проходить інструктаж та отримує завдання від керівника практики.

       Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника практики від підприємства.

       В процесі проходження практики студент повинен вести щоденник з практики. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від університету та підприємства.

       Після закінчення практики студент складає звіт про практику.

       За результатами проходження практики студент отримує залік. Без заповненого і затвердженого щоденника та без звіту практика не зараховується.


  ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ:
 • Обсяг 15-20 сторінок,
 • Звіт має містити наступні основні розділи:
  1. Призначення та задачі практики.
  2. Структура підприємства та підрозділу.
  3. Основні технологічні процеси та етапи у виробництві і експлуатації математичного / програмного / апаратного забезпечення.
  4. Індивідуальне завдання:
   • Постановка задачі.
   • Метод рішення.
   • Програма і порядок її налагодження,
   • Аналіз результатів.
   • Висновки.
  5. Охорона праці на підприємстві.
  6. Список літератури, яка була використана під час практики.
  Методичні рекомендації до виконання навчальної практики можна завантажити за цим посиланням

  ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ:
 • Обсяг 30-40 сторінок,
 • Звіт має містити наступні основні розділи:
  1. Призначення та задачі практики.
  2. Загальна характеристика підприємства та його підрозділів, основні види виконуваних робіт.
  3. Індивідуальне завдання:
   • Тема дипломного проектування. Постановка задачі.
   • Короткий аналіз предметної області.
   • Огляд і аналіз методів рішення.
   • Обраний метод рішення. Обґрунтування вибору.
   • Особливості реалізації задачі.
   • Висновки.
  4. Список літератури та документації, яка була використана під час практики.
 
 
Зараз на сайті користувачів: 787, зареєстрованих: 0, гостей: 787. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського