Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА НА ФПМ

 

    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу.

    Для зарахування до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” необхідно пройти конкурсний відбір серед студентів 2,3-х курсів, які бажають проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Відбіркова комісія розглядає:
 • рівень успішності навчання за попередні семестри;
 • професійно-психологічний стан кандидата (тестування);
 • рівень фізичної підготовки (підтягування, біг – 100 м);
 • рівень засвоєння програми допризовної підготовки.

 

 

Порядок проходження конкурсного відбору
 1. Студентам до початку конкурсного відбору необхідно у визначенний термін подати заяву на ім’я декана ФПМ про бажання проходити військову підготовку.
 2. Для проходження конкурсу студентам необхідно прибути до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (вул. Дашавська 5, корпус №27, кімната 207) у дні, які зазначені у графіку конкурсного відбору.

 

 

При собі мати:
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • приписне свідоцтво або військовий квиток;
 • 2 фотокартки ( розмір 4 х 6 см);
 • залікову книжку.

 

    Студенти, які визнані непридатними до військової служби, до участі в конкурсі не допускаються (ступінь обмеження не більше СО - 4).

    Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складених ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього балу за складені іспити на 100.

    Професійно-психологічний відбір студентів для навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

    Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.

    З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200.

    Студенти, які під час тестування набрали менше 50% від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються

    Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 листопада 1997 року № 400. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

    Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “залік” або “незалік”. За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

    Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента.

    На кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки заноситься один з таких висновків:

 • “рекомендувати до зарахування”;
 • “не рекомендувати до зарахування”.

 

    За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії.

    Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про зарахування студентів для проходження військової підготовки.

    Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

    Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше, ніж за місяць до початку військової підготовки.

    Між студентами, які зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ, військового інституту), на базі якого проводиться військова підготовка, протягом одного місяця укладається контракт про військову підготовку студента.

    Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки.

    На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.

 
 
Зараз на сайті користувачів: 40, зареєстрованих: 0, гостей: 40. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського