Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Навчання
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Витяг з Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"...
Детальніше...  

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт
    Виконання випускних кваліфікаційних робіт є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки...
Детальніше...  

Практика
    Практика студентів ФПМ (виробнича та переддипломна) проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ за денною формою навчання приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Правила складання сесії
    Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з кожної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу...
Детальніше...  

Стипендія
    Щосеместру студентам зарахованим на держбюджетні місця, які добре навчаються, нараховується стипендія...
Детальніше...  

Військова підготовка
    Під час навчання в університеті студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу...
Детальніше...  

Гуртожиток
    Іногородні студенти, які навчаються на факультеті прикладної математики, проживають у гуртожитку № 14, Ковальський провулок, 5...
Детальніше...  

Медичний моніторинг
    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основними завданнями студентської поліклініки є...
Детальніше...  

Бібліотека
    Науково - технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найкращих бібліотек країни...
Детальніше...  

Безпека
    В екстрених випадках слід звертатися до органів захисту правопорядку, які працюють на території КПІ ім. Ігоря Сікорського...
Детальніше...  

 
МЕДИЧНИЙ МОНІТОРИНГ

    Медичну допомогу студентам ФПМ надає студентська поліклініка КПІ імені Ігоря Сікорського.
   
Адреса:
   м. Київ, вул. Янгеля, 16/2.
Телефон реєстратури
   204-85-62,
   204-95-93.

    Основними завданнями студентської поліклініки є :
 • організація та проведення всіх видів профілактичних медичних оглядів студентів з максимальним використанням лабораторних, рентгенологічних. інструментальних та інших видів обстежень;
 • надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги студентам;
 • організація та проведення комплексу профілактичних заходів серед кріпленого за поліклінікою контингенту, направлених на попередження та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, на зменшення кількості анемічних відпусток, на попередження емоціональних та фізичних перевантажень, на створення сприятливих умов для навчання, на збереження та закріплення здоров’я студентів;
 • організація та проведення диспансеризації закріплених за поліклінікою студентів, в тому числі диспансеризації хворих;
 • організація та проведення комплексу заходів щодо профілактики виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед студентів;
 • організація та проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання студентів, пропаганди здорового способу життя, боротьби зі шкідливими навичками (паління, вживання алкоголю, наркотиків) і т.п.
Графік роботи лікаря ФПМ

Факультет Прізвище, ім’я, по-батькові Каб. Режим роботи по днях
ФПМ НОВІКОВА А.А. 3-09
14.00-19.00

Графік роботи кабінетів поліклініки

Назва кабінету Кабінет Режим роботи
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА 4-21 13.00-15.00 (щоденно)
КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 4-15
аналізи
08.00 – 09.30
(щоденно)
працює до 15.00
МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ КАБІНЕТ 3-13
пн. вт. чт.   12.00 - 18.00
ср. пт.   08.00 - 13.00
ср. пт. (аналізи)   08.00 - 09.30
РЕНТГЕНКАБІНЕТ 1-02
15.00 - 17.00 (щоденно)
ФІЗКАБІНЕТ 1-10
10.00 - 17.00 (щоденно)

Графік роботи лікарів за профілями

Профіль лікаря Прізвище, ім’я, по-батькові Каб. Режим роботи по днях
НЕВРОПАТОЛОГ ШУРЕНОК Л.А. 3-07
 13.00-14.00 пр., 14.00-17.00 м/ос.
ХІРУРГ ЯКУБЕНКО М.В. 2-08
 13.00-14.00 пр., 14.00-17.00 м/ос.
ОКУЛІСТ тимчасово відсутній
 
ДЕРМАТОЛОГ ШАМАРДАК М.В. 2-17
 12.00-15.00
ПСИХОТЕРАПЕВТ БЕЛІНСЬКИЙ В.І. 4-12

14.00-19.00

ГІНЕКОЛОГ ШАМУРЗИНА Д.Р. 2-01
пн.вт.чт.14.00-19.00, ср.пт. 9.00-14.00
ГІНЕКОЛОГ ПАСТУШЕНКО Я.В. 2-03
пн. 10.00-15.00, вт.чт.пт. 11.00-16.00
ср. 14.00-18.00
ЛОР БОРОВСЬКА І.О. 2-07

 11.00-14.00 пр., 14.00-16.00 м/ос.

СТОМАТОЛОГ КОТЕЛЬЧУК Ю.Ф. - зав. відділенням 2-16
парні:  09.00-14.00
непарні:  14.00-19.00
ГАЛСТЯН Р.В. 2-18
парні:  14.00-19.00
непарні:  09.00-14.00
ГРЕЩУК Ю.О. 2-18
парні:  09.00-14.00
непарні:  14.00-19.00
ТКАЛІЧ О.В. 2-18
парні:  14.00-19.00
непарні:  09.00-14.00
ВОЛКОТРУБ Н.Н. 2-18
парні:  09.00-14.00
непарні:  14.00-19.00
МАЙБОРОДА К.О. 2-18
парні:  14.00-19.00
непарні:  09.00-14.00

    Студентам та аспірантам , які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського також може надаватись медична допомога у міській студентській поліклініці.
Адреса:
   м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29.
Телефон реєстратури
   236-32-04

    У разі тимчасової непрацездатності студент відповідно до “Положення про порядок видачі, подовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність студента” повинен надати відповідні документи до деканату факультету.


Положення
про порядок видачі, подовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність студента.

    Видача довідок про тимчасову непрацездатність студентам регламентована наказом МОЗ України від 13.11.2001 року № 455 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”, згідно з яким:
   
 1. Експертизу тимчасової втрати працездатності при захворюванні студента має право проводити працівник державного (комунального) лікувального закладу, який надає медичну допомогу.
  Медичні працівники приватних закладів та приватно-практикуючі медичні працівники видавати довідки про тимчасову втрату працездатності права не мають (наказ МОЗ України від 13.11.2001 р. №455).
 2. Середньому медичному персоналу, в тому числі фельдшерським пунктам дозволена видача довідки тільки на один день.
 3. Амбулаторно-поліклінічні заклади мають видати довідки за обліковою формою 095/о за підписом одного лікаря до 10 днів, а за необхідності продовження лікування, лікарською комісією до одужання хворого. Максимальний термін перебування на довідці про тимчасову втрату працездатності – 4 місяці
 4. Довідки, які видані за межами проживання студента (за межами міста Києва), повинні бути засвідчені головним лікарем, або його заступником та печаткою лікувального закладу.
 5. При стаціонарному лікуванні довідка видається на час перебування студента в лікарні з подальшим продовженням на термін не більше 3-х днів.

    При захворюванні з тимчасовою втратою працездатності студент зобов’язаний протягом перших 3-х днів сповістити адміністрацію факультету про своє захворювання, і після закінчення лікування довідку про тимчасову втрату працездатності.
    При вирішенні питань експертизи стійкої втрати працездатності, пов’язаної з наданням академічних відпусток, повторного курсу навчання та рекомендацій щодо індивідуального графіка здачі іспитів потрібно неухильно дотримуватися вимог наказу МОЗ України та Міносвіти №191/153 від 06.06.1996 року “Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти” та “Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського” (затверджено Вченою Радою університету, протокол № 5 від 15.05.2018 р.) .
 1. Індивідуальний графік складання сесії надається за заявою студента, до якої додається завірена студентською поліклінікою довідка. Кількість днів, на які надається індивідуальний графік не повинна перевищувати термін хвороби.
 2. Повторний курс навчання може бути наданий у випадку, якщо студент хворів протягом семестру або під час екзаменаційно-залікової сесії більше, ніж 1 місяць і має вчасно зареєстровані студентською поліклінікою довідки про хворобу.
 3. Академічна відпустка надається лише за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) Київської міської студентської поліклініки (КМСП). Запит до ЛКК видають студентам заступники деканів тільки у випадках, коли всі довідки про хворобу вчасно зареєстровані та підтверджують тимчасову непрацездатність протягом даного навчального семестру. Одночасно з запитом потрібно надавати навчальну характеристику студента.
  У виключних випадках, коли студент продовжує хворіти і залишається непрацездатним за межами м. Києва, висновок видається лікувальним закладом за місцем продовження лікування.
 4. Усі спірні питання з приводу надання індивідуального графіка, повторного курсу навчання та академічної відпустки розглядаються керівництвом навчального закладу разом із студентською поліклінікою
 
 
Зараз на сайті користувачів: 51, зареєстрованих: 0, гостей: 51. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського