Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 

Вступ до аспірантури у 2024 році
Вся актуальна iнформація про вступ до бакалаврату
розміщена на сайті відділу аспірантури КПІ ім. Сікорського:

Посилання на офіційний сайтhttps://aspirantura.kpi.ua  Прийом на навчання до аспірантури здійснюється за такими спеціальностями та освітньо-науковими програмами:

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 для здобуття ступеня доктора філософії

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ. Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться

з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року

з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*

22.07.24- 26.07.24– ФЕА, ФМФ, ПБФ, НН ВПІ, НН ІЕЕ;

29.07.24- 02.08.24– НН ІМЗ, ІХФ, НН ММІ, ФЕЛ, НН ІАТЕ;

05.08.24- 09.08.24– ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ;

12.08.24- 16.08.24 – НН ІПСА, НН ІТС, РТФ, НН ІАТ;

19.08.24- 23.08.24 – ФСП, ФММ, ФЛ.

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.07.2024 по 26.08.2024

 Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення даної Google-форми:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFLDcTFjNSahgY1tlvFcymI5scYr8EjQSDPzcdVfbUXZ0xYw/viewform

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується  подання документів, а саме* :   
05.08.24- 09.08.24 –­ ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ;

* за необхідністю в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 22.07.2024 по 26.08.2024

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Програма комплексного фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Програма додаткового фахового випробування на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 «Прикладна математика»

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);

 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);  

 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;

 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);

 • копія диплома магістра (спеціаліста);

 • копія додатка до диплому магістра (спеціаліста);

 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;

 • копія військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;

 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявності паспорта нового зразка:

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів:
22 липня 2024 року

Закінчення прийому заяв та документів:
26  серпня 2024 року

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи відповідно до встановлених строків.

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • Вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • Вступного іспиту з іноземної мови ((англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

  Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:
  додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.
  Особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
  Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

  Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:
ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 30 (кожна стаття)
Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце- 20
друге місце- 15
третє місце-10
Патент або авторське свідоцтво 15

*- Враховуються лише опубліковані  праці.

Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість.
Навчальні та наукові досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).
Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.


Перескладання вступних випробувань не допускається.


Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник подає до відділу аспірантури та докторантури:

– оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);

– копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) завірену військово-мобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2024 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 7264 грн. на місяць.

Слідкуйте за оновленням інформації на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського https://aspirantura.kpi.ua. Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського для листування та довідок: aspirantura@kpi.ua

(044) 236-21-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.


Вступникам до аспірантури на спеціальність 113 Прикладна математика у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 113 Прикладна математика у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Математичні методи та алгоритми машинного навчання

 

 1. Формалізація та розв’язок прикладних задач аналізу даних методами машинного навчання.
 2. Застосування алгоритмів збору даних, статистичного та лінгвістичного аналізу для виявлення шарлатанських облікових записів в мережі Інтернет.

 

Проф.. , д.т.н. Чертов О.Р.

2.

Методи та моделі обробка природної мові

 

 1. моделі аналізу тексту за ключовими словами;
 2. моделі машинного навчання з вчителем для аналізу тексту для виявлення семантичного змісту;
 3. моделі машинного навчання без вчителя для аналізу тексту для виявлення аномалій та прихованих закономірностей;
 4. моделі психологічного аналізу на основі вербальної комунікації;

 

Доцент, к.т.н. Сирота С.В.

3.

Методи та моделі ідентифікації, виявлення інформаційних загроз та джерел їх виникнення. прихованою топологією

Динамічне прогнозування рівня соціальної, інформаційної, політичної або іншої напруженості в суспільстві у певному регіоні на заданий проміжок часу.

Доцент, к.т.н. Третинник В.В.

Вступникам до аспірантури на спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Перетворення GL-моделей систем з процесорами, які мають різні можливості щодо реконфігурування.

 

 1. Проаналізувати та дослідити методи забезпечення надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.
 2. Розробити засоби підтримки статистичних експериментів з GL-моделями при розрахунку показників надійності відмовостійких багатопроцесорних систем.

 

Д.т.н., професор Романкевич В.О.

2.

Використання нега-позиційної системи числення для прискорення арифметичних операцій на апаратних засобах ПЛІС .

 

 1. Дослідження ефективності апаратних структур, що реалізують арифметичні операції в нега-позиційнії системи числення.
 2. . Розробити архітектуру операційного автомата що реалізує операції в нега-позиційній системи числення.

 

К.т.н., доцент Тесленко О.К.

3.

Способи розробки нових високоефективних архітектур комп’ютерних мереж загального та спеціального призначення

 

 1. Розробити та дослідити способи та засоби побудови безпроводових мереж наступних поколінь.
 2. Розробити та дослідити способи побудови високоефективних комп’ютерних мереж наступних поколінь і засобів надійної передачі даних.
 3. Дослідження способів забезпечення надійності транзакцій з використанням технології Блокчейн.

 

К.т.н., доцент Орлова М.М.


Вступникам до аспірантури на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

Напрямки досліджень за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік

№ п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.

Моделі та програмне забезпечення для реалізації завадостійкого кодування даних на основі Турбо-кодів.

 

 1. Розробити та дослідити моделі процесів завадостійкого кодування інформації.
 2. Розробити архітектуру програмної системи для реалізації завадостійкого кодування на основі Турбо-кодів.

 

Д.т.н., професор Дичка І.А.

2.

Моделі та програмне забезпечення транзакційної системи криптовалютної мережі з прихованою топологією.

 

 1. Розробити та дослідити моделі транзакційної системи криптовалютної мережі.
 2. Розробити транзакційну систему криптовалютної мережі з прихованою топологією.

 

Д.т.н., професор Дичка І.А.

3.

Моделі та методи інтелектуального пошуку складних форм у медичних зображеннях.

 

 1. Розробити та дослідити моделі подання та аналізу графічних даних медичних зображень.
 2. Розробити та дослідити методи інтелектуального пошуку об’єктів складної форми, що визначені параметрично, у розподілених базах медичних зображень.

 

К.т.н., доцент Сулема Є.С.

4.

Методи криптографічного захисту приватних наборів даних на основі еліптичних кривих над розширенням поля Галуа.

 

 1. Проаналізувати методи захисту приватних наборів даних.
 2. Удосконалити й узагальнити метод шифрування приватних наборів даних з використанням еліптичних кривих.
 3. Розробити програмне забезпечення, що буде реалізовувати запропонований метод захисту приватних наборів даних на основі еліптичних кривих.

 

К.т.н., доцент Онай М.В.

 

Нагору

 
 
Зараз на сайті користувачів: 31, зареєстрованих: 0, гостей: 31. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського