Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Деканат
Інформаційний пакет факультету
    Інформаційний пакет характеризує начальний процес на факультеті, зокрема він включає навчальні плани, структурно-логічні схеми та описи кредитних модулів (дисциплін)...
Детальніше...  

Атестації
    Атестація є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення відповідальності та ефективності виконання графіка навчального процесу студентами...
Детальніше...  

Розклад занять
    Розклад занять на поточний семестр з можливістю пошуку по різних категоріях...
Детальніше...  

Розклад консультацій
    Розклад консультацій викладачів на поточний семестр...
Детальніше...  

Розклад іспитів
    Розклад іспитів на поточну сесію...
Детальніше...  

Викладачі
    Перелік викладачів, що викладають на факультеті...
Детальніше...  

Навчальні дисципліни
    Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на факультеті...
Детальніше...  

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Українська мова 2 Історія України 3
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Математичний аналіз 1 7 Фізика 1 3
Алгебра і геометрія 1 4 Математичний аналіз 2 7
Дискретна математика 1 6 Алгебра і геометрія 2 5,5
Програмування 1 7,5 Дискретна математика 2 4,5
Вступ до комп’ютерних систем 2 Програмування 2 7
Всього 30 Всього 31,5

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Філософія 3
Екологія 2 Іноземна мова 1,5
Фізика 2 4,5 Фізика 3 3,5
Математичний аналіз 3 4,5 Математичний аналіз 4 4,5
Дискретна математика 3 3,5 Теорія ймовірностей та математична статистика 2 3,5
Теорія ймовірностей та математична статистика 1 4 Чисельні методи 1 3,5
Мови програмування 1 7 Мови програмування 2 5
Комп’ютерна алгебра 3 Диференційні рівняння 1 3
    Теорія програмування 2 2
    Гуманітарна дисципліна 1 2
Всього 30 Всього 31,5

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Історія української культури 2 Основи економічної теорії 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Чисельні методи 2 4,5 Безпека життєдіяльності та охорона праці 2
Обчислювальні системи 1 3,5 Комп’ютерна графіка 3
Диференційні рівняння 2 3 Обчислювальні системи 2 5
Випадкові процеси 1 3,5 Випадкові процеси 2 4
Методи оптимізації 4 Методи оптимізації 4,5
Функціональний аналіз 3 Операційні системи 3,5
Спеціальні мови програмування 3 Об’єктно-орієнтоване програмування 4
Гуманітарна дисципліна 2 2 Виробнича практика 4,5
    Гуманітарна дисципліна 3 2
Всього 30 Всього 36

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Українська мова 2 1
Програмне забезпечення ЕОМ 1 6 Теорія керування 3
Бази даних та інформаційні системи 1 9 Програмне забезпечення ЕОМ 2 5
Операційні системи 2 3,5 Бази даних та інформаційні системи 2 3
Математичне моделювання та системний аналіз 4 Теорія керування 3
Економіка та організація виробництва 4 Переддипломна практика 4,5
Гуманітарна дисципліна 4 2 Дипломне проектування 9
Всього 30 Всього 28,5

Нагору


Спеціальність
Прикладна математика


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Прикладна математика


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Маркетинг 1,5 Іноземна мова 1,5
Іноземна мова 1,5 Охорона праці в галузі 1
Мережі ЕОМ 5 Системи штучного інтелекту 4,5
Моделювання складних систем 1 6 Моделювання складних систем 2 7
Системи програмування 1 5 Системи програмування 2 9
Основи наукових досліджень 1 3 Основи наукових досліджень 2 1,5
Експертні системи 6,5 Системи автоматизованого проектування 4,5
Основи підприємництва 1,5 Інтелектуальна власність 1
    Основи зовнішньоекономічних зв’язків 1,5
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр  
Назва дисципліни Кредити    
Переддипломна практика 12    
Дипломне проектування 21    
Всього 33    Спеціальність
Прикладна математика


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Маркетинг 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Мережі ЕОМ 5 Охорона праці в галузі 1
Моделювання складних систем 1 7,5 Системи штучного інтелекту 4,5
Системи програмування 1 5 Моделювання складних систем 2 6
Експертні системи 6,5 Системи програмування 2 9
Основи наукових досліджень 1 3 Основи наукових досліджень 2 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Системи автоматизованого проектування 4,5
    Спеціалізовані системи обробки даних 1 1
    Педагогіка вищої школи 1,5
    Інтелектуальна власність 1
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка атестаційної роботи 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Основи сталого розвитку 2    
Експертно-навчальні системи 4    
Основи наукових досліджень 1,5    
Спеціалізовані системи обробки даних 2 4    
Чисельно-аналітичне моделювання 3    
Прийняття рішень в конфліктних ситуаціях 3    
Наукові дослідження за темою 7,5    
Всього 30 Всього 28,5

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Українська мова 1 2 Історія України 3
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5 Математичний аналіз 2 5,5
Математичний аналіз 1 4 Дискретна математика 2 2,5
Дискретна математика 1 2,5 Фізика 1 5
Інженерна графіка 2 Програмування 2 6
Програмування 1 7 Структури даних та алгоритми 2 5
Структури даних та алгоритми 1 6 Комп’ютерна логіка 1 3
Всього 30 Всього 31,5

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Математичний аналіз 3 4,5 Філософія 3
Екологія 2 Математичний аналіз 4 2
Фізика 2 5 Комп’ютерна електроніка 1 3
Теорія ймовірностей та математична статистика 5 Теорія електричних кіл та сигналів 4
Комп’ютерна логіка 2 5 Комп’ютерна логіка 3 5
Системне програмування 1 4 Системне програмування 2 4
Об’єктно-орієнтоване програмування 1 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
    Об’єктно-орієнтоване програмування 2 3
    Гуманітарна дисципліна 1 2
Всього 30 Всього 31,5

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Історія української культури 2 Архітектура комп’ютерів 1 4
Комп’ютерна електроніка 2 5,5 Системне програмне забезпечення 4
Алгоритми та методи обчислень 4 Безпека життєдiяльностi та охорона праці 2
Периферійні пристрої 3 Комп’ютерна схемотехніка 6
Операційні системи 3 Комп’ютерна графіка 3
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Інженерія програмного забезпечення 1 4
Організація баз даних 3 Економіка організації та планування виробництва 1 2
Web-дизайн 3 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Захист інформації в комп’ютерних системах 4 Вступ до функціонального програмування 3
Гуманітарна дисципліна 2 2 Гуманітарна дисципліна 3 2
    Виробнича практика 4,5
Всього 30 Всього 36

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Архітектура комп’ютерів 2 3 Українська мова 2 1
Технології проектування комп’ютерних систем 1 4 Технології проектування комп’ютерних систем 2 2
Комп’ютерні мережі 1 3,5 Комп’ютерні системи 2 3,5
Інженерія програмного забезпечення 2 4 Комп’ютерні мережі 2 6,5
Економіка організації та планування виробництва 2 4 Комп’ютерні системи штучного інтелекту 2
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Переддипломна практика 4,5
Комп’ютерні системи 1 4 Дипломне проектування 9
Комп’ютерне забезпечення телекомунікацій 4    
Гуманітарна дисципліна 4 2    
Всього 30 Всього 28,5

Нагору


Спеціальність
Комп’ютерні системи та мережі


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Комп’ютерні системи та мережі


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 5 Проектування комп’ютерних систем та мереж 4
Комп’ютерні системи штучного інтелекту 4 Теорія управління в технічних системах 4
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Технологія розробки Web-додатків 2 Високопродуктивні комп’ютерні системи 4
Локальні мережі 3 Мережні інформаційні технології 4
Комп’ютерна криптографія 5 Технологія програмування 3,5
Науково-дослідна діяльність в комп’ютерній інженерії 2 Вимірювання в комп’ютерних системах 4
    Інтелектуальна власність 1
    Охорона праці у галузі 1
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр  
Назва дисципліни Кредити    
Переддипломна практика 12    
Дипломне проектування 21    
Всього 33    Спеціальність
Комп’ютерні системи та мережі


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 5 Охорона праці у галузі 1
Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 5,5
Комп’ютерна криптографія 5 Високопродуктивні комп’ютерні системи 6
Локальні мережі 4 Технологія програмування 5,5
Технологія розробки Web-додатків 3 Мережні інформаційні технології 5
    Вимірювання в комп’ютерних системах 4,5
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж 4,5    
Дистанційні платформи та технології навчання 4,5    
Сучасні операційні системи 4    
Напрямки досліджень та розвитку комп’ютерних систем та мереж 2    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж 3,5    
Всього 30 Всього 28,5

Нагору


Спеціальність
Системне програмування


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Системне програмування


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 4 Охорона праці у галузі 1
Комп’ютерні системи штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3,5
Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії 2 Високопродуктивні комп’ютерні системи 4
Технологія проектування програмних систем 4 Теорія управління в технічних системах 4
Напрямки досліджень і розвитку системного програмування 3 Вимірювання в комп’ютерних системах 4
Системи підтримки прийняття рішень 4 Програмування комп’ютерних мереж 3
    Технологія проектування спеціалізованих операційних систем 4
    Програмування інтерфейсів користувача 4
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр  
Назва дисципліни Кредити    
Переддипломна практика 12    
Дипломне проектування 21    
Всього 33    

Нагору


Спеціальність
Спеціалізовані комп’ютерні системи


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Спеціалізовані комп’ютерні системи


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Основи підприємництва 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 4 Охорона праці у галузі 1
Комп’ютерні системи штучного інтелекту 4 Інтелектуальна власність 1
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Цифрова обробка сигналів та зображень 3,5
Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії 2 Високопродуктивні комп’ютерні системи 4
Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем 3,5 Теорія управління в технічних системах 4
Проектування вбудованих комп’ютерних систем 3 Вимірювання в комп’ютерних системах 4
Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом 4,5 Комп’ютерні системи автоматичної ідентифікації 2
    Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем 5
    Бортові та навігаційні ЕОМ 4
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр  
Назва дисципліни Кредити    
Переддипломна практика 12    
Дипломне проектування 21    
Всього 33    Спеціальність
Спеціалізовані комп’ютерні системи


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Основи маркетингу 1,5 Педагогіка вищої школи 1,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Іноземна мова професійного спрямування 1,5
Напрямки досліджень та розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем 3 Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем 6
Тестування, надійність, контроль, діагностування комп’ютерних систем 5 Вимірювання в комп’ютерних системах 4
Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту 5 Цифрова обробка сигналів та зображень 5
Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах 6 Високопродуктивні комп’ютерні системи 5
Програмовані пристрої зв’язку з об’єктом 4 Бортові та навігаційні ЕОМ 3,5
Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем 4 Комп’ютерні системи автоматичної ідентифікації 3
    Охорона праці у галузі 1
    Інтелектуальна власність 1
Всього 30 Всього 31,5

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Науково-дослідна практика 6
Патентознавство та авторське право 2 Підготовка магістерської дисертації 22,5
Іноземна мова професійного спрямування 1,5    
Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж 5    
Дистанційні платформи та технології навчання 5    
Сучасні операційні системи 4,5    
Основи сталого розвитку суспільства 2    
Теорія управління в технічних системах 4,5    
Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем 4    
Всього 30 Всього 28,5

Нагору


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ


Перший рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Україномовні Н/Д 2 Історичні Н/Д 2
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 Н/Д з лінійної алгебри та аналітичної геометрії 3,5
Математичний аналіз 1 4,5 Математичний аналіз 2 5,5
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Комп'ютерна дискретна математика 1. Дискретна математика 4 Комп'ютерна дискретна математика 2. Дискретні структури 3
Алгоритми та структури даних 1 6 Алгоритми та структури даних 2 5
Основи програмування 1 5 Основи програмування 2 7
Групова динаміка та комунікації 1 2 Групова динаміка та комунікації 2
Всього 30 Всього 30

Другий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова 1,5 Іноземна мова 1,5
Фізика (вибрані розділи) 4 Філософські Н/Д 2
Теорія ймовірностей та математична статистика 1. Теорія ймовірностей 3,5 Психологічі Н/Д 2
Об’єктно-орієнтоване програмування 1 3,5 Теорія ймовірностей та математична статистика 2. Математична статистика 3,5
Комп’ютерна логіка 1 3,5 Об’єктно-орієнтоване програмування 2 3,5
Н/Д з математичного аналізу 1 4 Операційні системи 1 3
Основи веб-програмування 5 Комп’ютерна логіка 2 5,5
Екологічні Н/Д 2 Компоненти програмної інженерії 1. Методи, моделі та процеси програмної інженерії 3
Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1 Н/Д з математичного аналізу 2 4
    Фізичне виховання або основи здорового способу життя 1,5
Всього 28 Всього 29,5

Третій рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 БЖД та цивільний захист 2
Архітектура комп’ютера 6 Правові основи інформаційної безпеки 2
Бази даних 1. Реляційні БД 3 Іноземна мова професійного спрямування 1
Компоненти програмної інженерії 2. Збір вимог, аналіз та моделювання ПЗ 7 Бази даних 2. БД на основі XML 6
Технологія розроблення програмного забезпечення 1. Java SE 7,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 2. Java EE 3,5
Чисельні методи 1. Розв'язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь 3 Математичні та алгоритмічні основи комп'ютерної графіки 3
    Чисельні методи 2. Розв'язання задач математичного аналізу 5
    Системе програмування 4
    Компоненти програмної інженерії 4. Системна архітектура, проектування та розроблення ПЗ 3,5
Всього 28 Всього 30

Четвертий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Економіка ІТ-індустрії 3 Паралельні та розподілені обчислення 4
Іноземна мова професійного спрямування 1,5 Технологія розроблення програмного забезпечення 4. Професійна практика програмної інженерії 5
Компоненти програмної інженерії 4. Якість програмного забезпечення та тестування 4 Безпека програм та даних 6
Організація комп’ютерних мереж 6 Переддипломна практика 5
Технологія розроблення програмного забезпечення 3. Крос-платформне програмування 4,5 Дипломне проектування 5
Мультимедійні технології 6    
Всього 25 Всього 25

Нагору


Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Нагору

Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР ПРОФЕСІЙНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 2
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Шостий рік навчання

Перший семестр
Назва дисципліни Кредити
Переддипломна практика 14
Виконання магістерської дисертації 16
Всього 30Спеціальність
Інженерія програмного забезпечення


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ "МАГІСТР АКАДЕМІЧНИЙ"


П’ятий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 1. Програмування систем штучного інтелекту 5 Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Сучасні технології розроблення програмного забезпечення 2. Хмарні та GRID-технології 6
Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 1,5 Інноваційний менеджмент програмного забезпечення 3
Основи наукових досліджень 2 Практикум з іншомовного наукового спілкування 2 1,5
Технологія проектування програмних систем 6,5 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 1 2
Дослідження операцій 7 Цифрова обробка сигналів та зображень 3
Теорія формальних мов і компіляція 3 Проектування корпоративних інформаційних систем 6,5
Надійність програмних систем 3 Веб-орієнтовані програмні системи 5
Всього 30 Всього 30

Шостий рік навчання

Перший семестр Другий семестр
Назва дисципліни Кредити Назва дисципліни Кредити
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5 Науково-дослідна практика 9
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 1,5 Підготовка магістерської дисертації 21
Інженерна педагогіка 2    
Проектування та розроблення мережевого програмного забезпечення 7    
Сучасні операційні системи 4    
Програмні засоби захисту інформації 5    
Математичне програмування 5    
Всього 30 Всього 30

Нагору

 
 
Зараз на сайті користувачів: 309, зареєстрованих: 0, гостей: 309. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського